Bayburt Portalı
Fatih Dündar
Bayburt Derneği
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/serhatkilic4
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+5449449903
  • https://twitter.com/ozeluzmanlar
  • https://www.instagram.com/serhatkilic69
Serhat Kılıç
Linkler
Site Haritası
Takvim

SİAJLIK MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

SİLAJLIK MISIR
Silajlık mısır, bol su kapsamı ve tatlı lezzeti nedeniyle özellikle sığırlar tarafından istekle yenir. Besi hayvanlarına kilo aldırırken süt hayvanlarının süt miktarını ve kalitesini yükseltir. Silajlık mısırın yem değeri biçim zamanına göre değişir. Yem üretimi amacıyla tarımı yapılan mısırlar “atdişi ve sert mısır” çeşitleridir.

EKİM NÖBETİ
Mısır bir çok bitki ile ekim nöbetine girebilir. en çok tahıllar baklagiller ve pamukla nöbetleşe ekimi uygundur.

TOPRAK İSTEĞİ
Mısır tarımına en uygun toprak besin maddelerince zengin, drenajlı, derin ve tınlı, tınlı killi topraklardır. Ana ürün olarak mısır ekilecek tarla sonbaharda derince sürüldükten sonra ilkbaharda diskaro veya tırmık çekilerek iyice ufalanmalıdır.
İkinci ürün olarak ekim yapılacak alanlarda toprak nemli ise doğrudan yoksa sulandıktan sonra pullukla sürülmelidir. Daha sonra diskaro veya tırmık ile ekim yatağı hazırlanır. Mevsimin sıcak dönemi olduğundan toprak suyunun muhafazası gereklidir. tarlada anız varsa temizlenmelidir. Anızlar hem toprak işlemeyi zorlaştırır hem de toprak rutubetinin korunmasını önler. Tuzluluğun fazla olduğu topraklarda iyi gelişme göstermez. Taban suyu seviyesi fazla yüksek olmamalıdır.

TOHUM MİKTARI VE EKİM
Hasat makine ile yapılacağından ekimin de mibzerle yapılması zorunludur. Mibzerle ekimde dekara 3-4 kg tohum atılır. Erken ekimlerde daha fazla tohum atılır. Bunun nedeni, soğuklar dolayısı ile fide ölüm oranının artmasıdır.

SULAMA
Sulama miktarı toprağın bünyesine göre değişmekle birlikte normal koşullarda ana üründe 3 defa sulama yapmak yeterlidir. 1. sulama Haziran ayı sonunda, 2. sulama üç hafta sonra ve 3. sulama tepe püskülü çıkarırken yapılmalıdır.

GÜBRELEME
Mısır bitkisi verimli toprak istediği için, toprak iyi ve dengeli bir şekilde gübrelenmelidir. Silajlık mısıra 15-20 kg/da Azot (N) ve Süper Fosfat (P2O5) gübre vermek yeterlidir. Azotlu gübrenin yarısı ekimle diğer yarısı ise bitkiler 40-50 cm boylandığında verilmelidir.

ÇAPA VE OT KONTROLU
Mısır tarımında yüksek verim almak için bakım işlerinin zamanında ve eksiksiz yapılması gerekir. Seyretme ve ot çapası bitkiler 10-15 cm boylanınca yapılmalıdır. Bitkiler 20-25 cm boylandığında kazayağı ve freeze tipi çapa makinası ile ara çapa yapılır. Ara çapa kökler zarar görmeyecek şekilde ve yüzeysel yapılmalıdır. Bitkiler 40-50- cm boylandığı zaman boğaz doldurma pulluğu ile boğaz doldurulur. Bu işlem esnasında ikinci azot gübrelemesi de yapılır.

HASTALIK, ZARARLI VE YABANCI OT MÜCADELESİ
Hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesi, kültürel ve ilaçlı mücadele şeklinde yapılmalıdır. Boğaz doldurma, çapalama gibi bakım işleri ihtiyaç oldukça yapılır. Hastalıklarla mücadelede çoğunlukla kültürel önlemlere ağırlık verilir. Hastalıksız tohum kullanılması, tarladaki bitki artıklarının temizlenmesi ve uygun ekim nöbeti bu önlemler arasında sayılabilir. Sorgum zararlıları ile ilaçlı mücadele yapıldığı takdirde ilaç uygulaması hasattan belirli bir süre önce kesilir.

HASAT VE SİLOLAMA
Silaj için mısır süt olum dönemi sonunda yaprakların henüz yeşil olduğu dönemde hasat edilmelidir. Koçanları ile birlikte dipten kesilir. Kesme ve kıyma işlemleri silaj makinası ile yapılır. En basit ve ucuz silo toprak üzeri plastik örtü ile yapılandır.Yere 4-5 metre genişlikte istenilen uzunlukta ve kalınlıkta sap-saman serilir. Kıyılan mısırlar bunun üzerine serilir, traktör ile sıkıştırılır. İşlem bitince üzeri plastik örtü ile kapatılır. En üstüne 10-15 cm kalınlığında toprak serilir. Kenarlarına drenaj kanalı açılır.Normal silo yeminin asitliği 4 Ph olmalıdır. 45 gün sonra silo yemi yedirilmeye hazır duruma gelir. Bir ton silaj için aşağıdaki katkı maddeleri gerekmektedir.

Katkı Maddeleri

Güç silolanabilen yem maddelerinin istenilen kalitede silaj olabilmesi için, silaj yapımı sırasında bazı katkı maddelerine ihtiyaç duyulur. Yaygın olarak kullanılan ve kolay temin edilebilen bazı katkı maddeleri ve katılma oranları aşağıda verilmiştir.Silaj yapımında her zaman katkı maddesi kullanımı gerekmez. Özellikle mısır ve sorgum, uygun devrede biçildiklerinde, hasıl arpa ve buğdaygiller bir miktar soldurularak silolandıklarında hiçbir katkı maddesine ihtiyaç göstermezler. Katkı maddeleri daha çok baklagil yem bitkilerinin silolanmasında önem taşır. Kullanım amaçlarına göre katkı maddeleri iki grupta toplanır:

Silaj oluşumunu sağlayan, fermantasyonu hızlandıran katkı maddeleri

Proteince zengin ancak hayvanların yararlanacağı diğer bazı besin maddelerince (karbonhidratlar) fakir olan yonca, fiğ, üçgül gibi baklagil yem bitkileri erken dönemde biçilen bazı çayır otları ve buğdaygillerin silolanabilmesi için bu gruba giren katkı maddelerine ihtiyaç vardır.

Bu gruba giren katkı maddeleri ve silaja ne oranda katılabileceklerini görelim.

KATKI MADDESİNİN ADI 1 TON SİLAJA KATILACAK MİKTAR
Melas (suda eritilerek) 10-30 kg
Yemlik şeker 5-15 kg
Buğday-Arpa kırması 40-70 kg
Kuru pancar posası 20-50 kg
Formik asit (sulandırarak) 2,2 litre
Laktik asit 10 kg
Tuz 0-30 kg

Silajın besin değerini artıran katkı maddeleri

Bu gruba giren maddeler silajın oluşumunu etkilemez, ancak silo yeminin besin değerinin yükselmesini sağlarlar. Örneğin mısır hiçbir katkı maddesine ihtiyaç duymadan kolayca silolanabildiği halde proteince fakirdir. Mısırda eksik olan protein düzeyini yükseltmek amacıyla tona 5 kg üre serpilerek karıştırılır. Ancak, üre katımında olası bir üre zehirlenmesini önlemek için dikkat edilecek en önemli husus, dağılımın her kısma eşit şekilde yapılmasıdır.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret181407
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar18.599218.6738
Euro19.407019.4848
Hava Durumu
Facebook'tan Takip Edin
Fotoğraflar